12 Nov
persbericht: tijdige betrokkenheid leidt tot maximaal rendement

Elke pcba is uniek en unieke producten vragen om maatwerk. ‘Fouten in het ontwerp of tijdens de productie hebben enorme consequenties’, benadrukt Marcel Swinnen, teamleader test engineering van tbp electronics. ‘De invloed op elke volgende processtap neemt met een factor 10 toe, wijzen onderzoeken wereldwijd uit! Samen met de ontwerpers van onze opdrachtgevers zoeken wij naar de juiste componenten (verkrijgbaarheid, verpakking, testtoegankelijk) om zo de optimale teststrategie toe te kunnen passen.’

juiste componenten
‘Onze standaard categorie A-componenten zijn altijd op voorraad onder geconditioneerde omstandigheden en alle productie- en testgegevens zijn ervan beschikbaar’, aldus Hanneke van Wageningen, supply chain manager van tbp. ‘Wij dragen de verantwoordelijkheid voor minimale besteleenheden. De specifieke componenten – categorie B en C – nemen wij voor een aantal opdrachtgevers op voorraad. Lange leveringstermijnen ondervangen wij door deze componenten al bij onze voorkeursleveranciers te reserveren op basis van verwachte orders. Dit is alleen mogelijk als wij in een vroeg stadium bij het proces worden betrokken. De samenwerking met onze vaste leveranciers is daarbij cruciaal! Wij meten voortdurend hun prestaties wat betreft kwaliteit, logistiek, technologie, kosten en communicatie. Risicomanagement is daar als aandachtspunt bijgekomen.’ ‘Dankzij onze adviezen kan de ontwerper de juiste kerncomponenten kiezen’, vervolgt Swinnen. ‘Gemaakte keuzes zijn in een later stadium nu eenmaal moeilijk aan te passen, dikwijls met hoge kosten tot gevolg. Met onze strategie van Design for eXcellence (DfX) kiezen wij ervoor alles in één keer goed te doen en datgene te doen wat nodig is!’

processtappen
‘Early involvement omvat drie fasen’, legt Swinnen uit.

‘Fase 0 is de belangrijkste fase waarin de basiscomponenten worden geselecteerd. De ontwerper heeft het ontwerp dan nog niet uitgewerkt. Onze engineers denken met hem mee en adviseren zoveel mogelijk categorie A-componenten toe te passen, de maakbaarheid te optimaliseren en maximale testtoegankelijkheid te creëren. Componenten mét zichtbare uitlopers (leaded) bijvoorbeeld maken optische inspectie mogelijk, wat aanzienlijk goedkoper is dan andere testmethoden. Wij zetten in op een teststrategie met 3D Automatic Optical Inspection (AOI) en extended boundary scan. Deze aanpak kan in de meeste gevallen kostbare functionele testoplossingen bij de opdrachtgever voorkomen. Met onze vragen en adviezen maken wij ontwerpers hiervan bewust.'

‘Tijdens fase 1 werkt de ontwerper zijn idee uit. Het elektrische schema dat hij aan ons voorlegt, analyseren wij op de testbaarheid en testtoegankelijkheid, het zogenoemde Design for Test (DfT). Vervolgens kunnen wij het productierendement en de productkwaliteit berekenen op basis van de complexiteit van het ontwerp en de toegepaste teststrategie (testdekking). Deze voorlopige production yield en slip through, samen met onze aanbevelingen voor verbetering, worden in duidelijke rapportages aan de opdrachtgever teruggekoppeld.’

Ook onderzoeken we in deze fase de maakbaarheid van het ontwerp. Dit noemen we Design for Manufacturing (DfM). We verifiëren of de footprints op de pcb overeenkomen met de fysieke componenten en controleren met het softwaremodel of alle componenten betrouwbaar kunnen worden geplaatst en gesoldeerd, natuurlijk binnen de IPC 610-norm. De praktijk wijst uit dat we hiermee vrijwel alle fouten ontdekken, die in dit stadium nog relatief eenvoudig – zonder routing – kunnen worden opgelost.’

Afspraak is afspraak voor tbp electronics, voor de kwaliteit, de leveringsbetrouwbaarheid én de leveringssnelheid van de pcba’s. Juist daarom verdienen de categorie A-componenten, die altijd op voorraad zijn, de voorkeur. Geselecteerde leveranciers kunnen hun tarieven voor deze categorie scherp houden dankzij hogere bestelvolumes. Ook zorgen voorkeursleveranciers voor een betrouwbare levering van B- en C-componenten, mede op basis van verwachte orders. Design for Logistics (DfL) noemt tbp deze strategie.

‘In fase 2 zijn alle verbindingen in het ontwerp opgenomen. We controleren zorgvuldig de maakbaarheid en testbaarheid van de hele pcba en geven dan onze goedkeuring aan het ontwerp. Ook worden hier de definitieve production yield- en slip through-percentages berekend, die we zelfs in onze offerte als resultaatverplichting opnemen. De productie kan wat ons betreft starten.’

winst
‘Het oplossen van fouten kost veel tijd en een falend product bij de klant van onze opdrachtgever kan leiden tot imagoverlies’, benadrukt Swinnen. ‘Onze early involvement services voorkomen deze aanzienlijke, verborgen kosten. Investeren in het voortraject (vóórdenken) heeft grote invloed op de kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid van het product en reduceert de totale kosten (TCO) aanzienlijk, dankzij het optimale productieproces. Grote winst dus voor onze opdrachtgevers!’

meer weten?
Stel uw vraag via info@tbp.nl