Go to content
Menu Bel Ons

disclaimer / gebruikersvoorwaarden

disclaimer / gebruikersvoorwaarden

Het bezoeken van deze website geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die tbp electronics aan deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Nimmer kan tbp electronics aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, direct of indirect, die uit het gebruik van de website kunnen voortkomen.

Te allen tijde en zonder nadere mededeling vooraf behoudt tbp electronics zich het recht voor inhoud te wijzigen, te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen en kan de toegang te allen tijde beperken of blokkeren.

Op alle informatie zoals data, logo's, video's en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. Ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze site kan mogelijk een overtreding van handelsmerken, auteursrechten of andere wetten inhouden. Onder gebruik valt ook het verveelvoudigen van informatie of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.