Go to content
Menu Bel Ons

duurzaam

energiebesparing

Met diverse maatregelen brengt tbp het eigen energieverbruik omlaag. In 2016 voerde lokaal adviesbureau Energieke Regio een energiescan uit met praktische aanbevelingen. Deze en andere maatregelen werden uitgewerkt in het tbp Energiereductieplan dat in 2017 al tot 10% besparing leidde. Zo investeerden wij in isolerende voorzetwanden voor de kunststof gevelelementen om energie te besparen. Zonnepanelen op het dak wekken energie op, bestemd voor de productie. Verder zijn de verwarmings- en koelinstallaties aangepast, zodat de restwarmte van de machines koelere ruimtes kan verwarmen. En dankzij segmentering, timers, bewegingsdetectie en LED-lampen besparen we veel verlichtingsenergie. Een nieuwe vacuümpomp, die alleen bij gebruik inschakelt, verbruikt eveneens minder energie en op ons parkeerterrein zijn nu vier laadpalen voor elektrische auto’s beschikbaar.

Duurzaamheid is een structureel aandachtspunt. Voor een ISO 14001-gecertificeerde onderneming als tbp is dit vanzelfsprekend.

electric_charging_station_2.jpg

 

energieneutraal

Goeree-Overflakkee wil in 2020 volledig energieneutraal zijn. De gedreven inwoners en lokale bedrijven dragen op allerlei manieren aan deze ambitieuze doelstelling bij, waaronder ook tbp. Zo is Jacob Herrewijnen, it & risk manager bij tbp, lid van de werkgroep die de Energie Coöperatie 2.0 op Goeree-Overflakkee wil oprichten. Het doel is zelf opgewekte groene stroom onderling aan te bieden en af te nemen. Ook derden kunnen deelnemen. Hierdoor ontstaat een handelsplatform waardoor groene energie geld oplevert en aantrekkelijker wordt.

 

waterstof

Als onderdeel van het congres Energy Island in december 2017 ondertekenden 28 regionale partners het ‘groene’ waterstofconvenant. Waterstof speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Het overschot aan duurzame energie dat na 2020 op het eiland beschikbaar komt, leent zich onder meer voor de productie van ‘groene’ waterstof. Provincie Zuid-Holland heeft Goeree-Overflakkee aangewezen als proeftuin voor innovatieve projecten op dit terrein. Waar mogelijk haakt tbp in op lokale en andere initiatieven.

bekijk ook

Afbeelding

brancheorganisaties

Samenwerken is voor ons vanzelfsprekendheid. Door lid te zijn van vakinhoudelijke brancheorganisaties dragen wij bij aan kennisdeling en innovatieve ontwikkelingen in onze markt.

lees meer
Afbeelding

productie, voor- & natraject

Onze processen zijn ingedeeld in het voortraject, de productie en het natraject. Wij tonen u videobeelden van enkele van deze processen.

lees meer
Afbeelding

algemene voorwaarden Metaalunie 2019

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

lees meer
meer facts & figures

hoogstaande gecertificeerde kwaliteit

bekijk certificering