Go to content
Menu Bel Ons

Corona update van tbp electronics

De Rijksoverheid heeft extra maatregelen aangekondigd om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Die hebben uiteraard ook hun effect op uw en onze organisatie.

Binnen tbp electronics zijn zodoende de volgende afspraken gemaakt, om te voldoen aan de opgelegde adviezen van Rijksoverheid enerzijds en om de gemaakte afspraken en de samenwerking met onze relaties in tact te houden anderzijds:

  • alle geplande bezoeken t/m 31 mei aan tbp electronics - zowel vestiging Dirksland als Eindhoven - (dienten te) worden geannuleerd danwel opgeschort, met uitzondering van levering van goederen
  • alle bezoeken aan relaties t/m 31 mei (dienen te) worden geannuleerd danwel opgeschort
  • alle evenementen georganiseerd bij of door tbp electronics t/m 11 juni zijn geannuleerd
  • er wordt waar mogelijk in diverse shifts gewerkt door onze medewerk(st)ers
  • er wordt waar/wanneer mogelijk thuis gewerkt door onze medewerk(st)ers
  • er is extra werkruimte gecreëerd voor collega’s, zoals ze niet te dicht op elkaar zitten
  • er zijn pauzeshifts ingesteld , zodat een beperkt aantal collega’s samenkomen
  • er zijn 3D-geprinte openers aangebracht op diverse deurposten
  • er is voldoende ontsmettings- en reinigingsmiddel in het pand aanwezig
  • diverse instructies zijn in ons pand aanwezig, alsook is de aanduiding van 1,5 meter aangebracht waar nodig

Deze maatregelen zijn van kracht in ieder geval tot en met 31 mei 2020 of tot nader order van het RIVM / de Rijksoverheid. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dat niet contact met ons op te nemen (hetzij telefonisch +31 18762744, hetzij per e-mail info@tbp.nl).
 

Blijf op de hoogteblijf op de hoogte

schrijf u in op en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen